Γενικές πληροφορίες

Γύρω από τη χορωδία:

Χορωδία είναι ένα σύνολο ανθρώπων με καλλιεργημένες ή όχι φωνές, όπου στον ίδιο τόπο και χρόνο εκτελούν - ερμηνεύουν μουσικό φωνητικό έργο (κατά κανόνα πολυφωνικό) με συνοδεία ή χωρίς συνοδεία (a capella) μουσικού ή μουσικών οργάνων.

Υπάρχουν διάφορα είδη (κατηγορίες) Χορωδιών :
Παιδική, Γυναικεία, Ανδρική και Μικτή
Οι Χορωδίες αυτές μπορεί να είναι :
δίφωνες, τρίφωνες, τετράφωνες

Τετράφωνες Χορωδίες

Σύμφωνα με την ανθρώπινη φωνητική έκταση, η τετράφωνη Χορωδία μπορεί να καταρτιστεί :
Από τέσσερις γυναικείες φωνές  (ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ) :

Soprano (υψηλότερη γυναικεία φωνή)
Mezzo Soprano
Alto
Contralto (χαμηλότερη γυναικεία φωνή) 
Από τέσσερις ανδρικές φωνές  (ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ) :
Tenoro I (υψηλότερη ανδρική φωνή)
Tenoro II (Secondo)
Basso I (Baritono)
Basso II (χαμηλότερη ανδρική φωνή)
Από δύο γυναικείες και δύο ανδρικές φωνές (ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ) :
Soprano   Υψηλότερη γυναικεία φωνή
Contralto   Χαμηλότερη γυναικεία φωνή
Tenoro   Υψηλότερη ανδρική φωνή
Basso   Χαμηλότερη ανδρική φωνή
Η ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ είναι η τελειοτερη απόδοση της τετράφωνης αρμονίας.

Σημ.: Οι καλλίφωνοι και δεξιοτέχνες τραγουδούν και μόνοι τους, Μονωδοί.

Κεντρική σελίδα

Συνήθεις απορίες (FAQ)

Πρόβες

Εκδηλώσεις

Ιστορικό

Μαέστρος

Ρεπερτόριο

Επικοινωνία


Login
[  Home   |   FAQ   |   Πρόβες   |   Εκδηλώσεις   |   Ιστορικό   |   Μαέστρος   |   Ρεπερτόριο   |   Επικοινωνία   |   Credits  ]